Δε θα είμαι στην αθήνα αύριο.
Θα το'θελα πολύ όμως.
Δεν έχω χρόνο αλλά κυρίως δεν έχω όρεξη να εξηγήσω τους λόγους που θα το ήθελα.
Απλά πριν από ένα χρόνο κάτι με τάραξε πολύ και βγήκα για πρώτη φορά στη ζωή μου στο δρόμο.
Και τώρα δεν είμαι εκεί για να μπορέσω να ξαναβγώ.